Lokomotor Z71

LOKNR 

  BESKRIVNING 

BILD 

 744

 Kristinehamn 20070816