Lokomotor Z65

LOKNR 

  BESKRIVNING 

BILD 

 BESKRIVNING

 BILD

 208

 Tågab i Kristinehamn 20070602

 

 

 

 503

 Som Tågab 203 i Kristinehamn 20070816

 

 

 

 518

 Som BV DAL 3174 i Östersund 200307

 

 

 

519

Fd Short Line West i Herrljunga 2004

 

 

 521

 Som Tågab 211 i Kristinehamn 20070816

 

 

 

 523

Nässjö 20070906 

 

 

 

524

Euromaint i Nässjö maj 2005

 

 

529

BV DAL i Mjölby 2005

 

 

 549

 Som "Lotta" hos Motala verkstad
20050523

 

 

 

 550

Östersund 200307 

 

 

 

 552

Som Tågab 202 i Kristinehamn 20070816 

 

 

 

 579

 Som
BV DAL3182 i Hagalund 20080919

 

 

 

 580

 Som Tågab 206 i Kristinehamn