Motorvagn X420

LOKNR 

 BESKRIVNING

BILD 

 BESKRIVNING

 BILD 

 26

 Karlberg 20050330

 

 

 54

Karlberg  20050330

Karlberg 20050330

 62

Cst 20050330

 

 

67

Karlberg 20050330