Motorvagn X40

LOKNR 

 BESKRIVNING    

BILD 

3301

Göteborg C 20050320

 3307

Hallsberg 20090429 

 

 3310

Norra bantorget 20090422 

 

 3321

 Nässjö 20051107

 

 3329

 Årstaberg 20070802

 

 3330

 Hallsberg 20080518