Motorvagn X1

LOKNR 

 BESKRIVNING

BILD 

 BESKRIVNING

 BILD 

 3004

Karlberg 20050330

 

 

 3005

Stockholm 1997 

 

 

 

 3008

Karlberg 20050330

 

 

 3010

Karlberg 20050330

 

 

 3012

Centralbron Stockholm 20050330

 

3015

Centralbron Stockholm 20050330

"Cst 316" Stockholm 20050330

 3016

Karlberg 20050330

 

 

 3020

Karlberg 20050330

 

 

 3024

Centralbron Stockholm 20050330

 

 

3031

Cst 1985

 

 

3037

Centralbron Stockholm 20050330

 

 

3046

"Cst 316" Stockholm 20050330

 

 

3047

Karlberg 20050330

 

 

3053

Centralbron Stockholm 20050330

 

 

 3056

 Cst 20061018

 

 

 

3067

"Cst 316" Stockholm 20050330

 

 

3070

Karlberg 20050330

 

 

3071

Karlberg 20050330

 

 

3075

Stockholm C 20050330

 

 

3081

"Cst 316" Stockholm 20050330

 

 

3084

Södertälje 1997

Stockholm C 1993

3087

"Cst 316" Stockholm 20050330

 

 

 3090

Cst 20061018

 

 

 

 3094

Cst 20070427 

 

 

 

3098

"Cst 316" Stockholm 20050330

 

 

 3101

 Centralbron 20070831

 

 

 

3103

Karlberg 20050330