Diesellok T23

LOKNR 

 BESKRIVNING

BILD 

 BESKRIVNING

BILD  

118

Nässjö 20050317

Som BJ:s lok i Sävenäs 20070725

122

Sävenäs 20040515