Ellok 241

NR 

 BESKRIVNING

 BILD

 BESKRIVNING

 BILD

 003

Hallsberg 20090429

 

 

 

 009

 Stockholm C 20091030